Inwestycja „Nowe Jeżyce” w Poznaniu

admin on 29 grudnia, 2019

Na Jeżycach powstaje nowa inwestycja. Teren, na którym umiejscowiona była m.in. fabryka czekolady Goplana, zamienia się w nową przestrzeń mieszkaniową i usługową. Oprócz mieszkań dla tysięcy nowych jeżycjan, powstaną tam m.in. nowe ulice, deptak oraz park. Cały projekt nosi nazwę „Nowe Jeżyce”. Jednym z pierwszych uruchomionych projektów jest budowa osiedla mieszkaniowego „Nasze Jeżyce”, którego deweloperem jest Echo Investment.

Od fabryki do mieszkania

Od XIX wieku zachodnia część Jeżyc była terenem przemysłowym. Powstawały tam liczne fabryki i zakłady. W latach 60 swoje zakłady miała tam m.in. Wiepofama oraz wspomniana już Poznańska Fabryka Czekolady Goplana, pracowało tam wtedy około 3 tys. osób.

W 2012 roku upadła Wiepofama, a w 2016 Goplana przeniosła swoje zakłady w inne miejsce. „Nowe Jeżyce”, bo tak nazywa się inwestycja zajmuje teren dawnych zakładów Wiepofamy, Goplany i PoWoGazu. Całość zajmuje 58 hektarów. Wysokość budynków, poza kilkoma wyjątkami, nie będzie przekraczać 24,5 m.

Na „Nowych Jeżycach” powstanie również park. Znajdować się będzie przy ulicy Nad Seganką i zajmie 10 tys. m2. Przy tej samej ulicy usytuowany będzie plac miejski, z doprowadzającym do niego deptakiem.

Nowe ulice

Na „Nowych Jeżycach” powstanie m.in. niedługo oddana nowa ulica św. Wawrzyńca, ulica łącząca ul. Janickiego z Kościelną. Niedługo zostanie oddana, także ulica Szczepanowskiega oraz ulica Nad Seganką. Powstaną, także nowe uliczki wewnętrze. Elementem silnie nawiązującym do fabrycznej historii tego terenu będą ich nazwy. Powstaną ulice m.in. Pralinowa, Kakaowa, Mleczna oraz Wafelkowa.

Zabytki, zieleń i ekologia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części Jeżyc ochroni znajdujące się tam zabytki i zieleń. Projekt chroni obszary cenne kulturowo, ustala ochronę konserwatorską dla układu ulic. Gabaryty budynków muszą pasować i korespondować ze zwartą, pierzejową zabudową na ulicach Dąbrowskiego, Kościelnej i św. Wawrzyńca.

Oprócz parku i szpalerów drzew na „Nowych Jeżycach” pojawią się jeszcze inne elementy związane z zielenią i ekologią. Mejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zakaz używania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które mogą w znaczący sposób działać na środowisko. Pomyślano, również o drzewach. Jeśli będą kolidowały z planami infrastruktury, drzewa w pierwszej kolejności trzeba przesadzić lub jeśli zajdzie inna konieczność, zasadzić nowe.

Na osiedlu pojawią się ścieżki rowerowe. Z racji dogodnej lokalizacji i bliskości dostępu komunikacji zbiorowej ograniczono liczbę miejsc postojowych na obszarze zieleni. Można będzie jednak parkować na parkingach podziemnych pod budynkami.
Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowej inwestycji ustalono w porozumieniu z mieszkańcami Jeżyc oraz Radą Osiedla Jeżyce.

Do mieszkań parterowych przylegać będą ogródki, które od strefy wspólnej pooddzielane będą żywopłotami.

O kwestie ekologiczne zadbano, także w kwestii podejścia do transportu. Inwestycja wyposażona będzie w stojaki i wieszaki rowerowe, ładowarki samochodów elektrycznych

Sprzedaż mieszkań nadal trwa

Nowe osiedle „Nasze Jeżyce” ma już sprzedane 71 % mieszkań. Planowane ukończenie pierwszego etapu inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku. Właśnie ruszył II etap sprzedaży, jego koniec zaplanowany jest na czwarty kwartał 2021 roku.

0 comments
Post a comment