Zaskakujące stanowisko sądu najwyższego w kwestii możliwości obrotu pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych

admin on 11 września, 2019

Praktyka wskazuje, że częstym problemem na rynku nieruchomości staje się kwestia możliwości prowadzenia obrotu samymi tylko pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych (np. komórki lokatorskie, boksy rowerowe, tarasy, ogródki zielone).

Z tego względu Sądowi Najwyższemu zostało postawione następujące pytanie: czy dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do samodzielnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (wraz z określonym przez strony czynności udziałem w częściach wspólnych nieruchomości „związanym” z tym pomieszczeniem), na rzecz właściciela innego samodzielnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej, w sytuacji, gdy tego rodzaju czynność rozporządzająca dokonana zostaje bez udziału innych właścicieli lokali w tej wspólnocie mieszkaniowej i bez ich zgody wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali i z zastrzeżeniem, że w wyniku umowy zbywana izba stanowić będzie pomieszczenie przynależne do lokalu nabywcy?

Stanowisko Sądu Najwyższego w powyższej kwestii można uznać za pewnego rodzaju przełomowe podejście do tematu. W dniu 15 listopada 2018 r. podjęta została Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 52/18:
​„Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej; do dokonania w ten sposób podziału prawnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.).”. Zgodnie z tym przepisem połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Zgoda ta następuje w formie uchwały podjętej większością głosów.

Powyższa uchwała praktyce oznacza, że nabywca lokalu mieszkalnego może sprzedać swoją przynależność do lokalu —komórkę lokatorską, ogródek, boks rowerowy, miejsce postojowe jeśli nie jest ono udziałem w innej nieruchomości garażowej, a przynależnością. Sprzedaż musi nastąpić na rzecz innego posiadacza lokalu mieszkalnego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Należy przy tym pamiętać, że powyższa czynność możliwa jest po uprzedniej zgodzie innych właścicieli uzyskanej w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Firma Masters Zarządzanie Nieruchomościami to zespół wielu pasjonatów zafascynowanych rynkiem nieruchomości.

Proszę nas śledzić, gdyż bardzo chętnie będziemy dzielić się naszą ekspercką wiedzą na temat zarządzania nieruchomościami oraz ich obrotem.

Polub nas na FB.

0 comments
Post a comment