Spacer po zabytkach w Twierdzy Modlin

admin on 25 października, 2019

Modlin położony jest u zbiegu trzech rzek: Wisły, Narwi i Wkry. Nadrzeczna lokalizacja nadała temu miejscu niezaprzeczalne walory obronne. Na przestrzeni lat powstawały na terenie Modlina różnorodne budynki, które spełniały funkcje wojskowe, a sam Modlin przeistoczył się w znaną do dziś twierdzę.


Twierdza Modlin to niezwykle ciekawe miejsce, któremu warto przyjrzeć się bliżej. Zapraszamy na mały spacer po kilku zabytkowych budynkach twierdzy. Na pierwszy ogień idą: brama gen. Józefa Henryka Dąbrowskiego, działobitnia gen. Dehna, forteczna piekarnia i Wieża Tatarska.

Brama gen. Józefa Henryka Dąbrowskiego

Brama wybudowana została w 1837 roku. Znajduje się w kurtynie między III a IV bastionem. Do dzisiaj z tego zabytkowego budynku zachowało się jednak niestety bardzo niewiele.

Cechy budowli:

 • nazwana na cześć gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech
 • jest parterowa
 • wymurowana z cegły z elementami wzmacniającymi z ciosu kamiennego
 • z zewnętrznej strony miała neogotycką fasadę (dzisiaj możemy zobaczyć już tylko jeden dekoracyjny topór)
 • prowadził do niej drewniany most (do dzisiaj zachowało się 16 ceglanych filarów mostu)
 • była strzeżona przez dwa stanowiska artyleryjskie w dwóch bocznych częściach bramy

Działobitnia gen. Dehna

Budynek zbudowany przez Rosjan w 1839 roku. Spełniał funkcję osłony pierwszego bastionu obwodu wewnętrznego umocnień Twierdzy Modlin.

Cechy budowli:

 • nazwana od imienia rosyjskiego gen. Iwana Dehna, generalnego budowniczego twierdz na obszarze Królestwa Polskiego
 • wymurowana z cegły
 • wybudowana na wzniesieniu, miała ogromne pole ostrzału
 • wieża miała bardzo dużą koncentrację ognia, wyposażona była w 52 osie artyleryjskie
 • otoczona fosą
 • dolne piętro wieży wyposażone jest w system chodników
 • do podziemi można było dostać się tunelem od strony magazynu zbożowego
 • dzisiaj tunel jest udostępniony do zwiedzania
 • siedziba Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin w latach 2004 – 2011r.

Forteczna piekarnia

W Twierdzy Modlin można było znaleźć również Nowogieorgiewską Forteczną Piekarnię Wojskową. Piekarnia funkcjonowała aż do roku 1994 i nawet wtedy niektóre z jej urządzeń pochodziły jeszcze z czasów rosyjskich.

Wieża Tatarska

Wybudowana została w latach 1832-1841, czyli w okresie rosyjskiej rozbudowy twierdzy. Wieża określana jest również mianem Czerwonej.

Cechy budowli:

 • pełniła funkcję obserwacyjną i komunikacyjną
 • taras dolny wieży znajduje się na wysokości 18 m., a górny na wysokości 29 m.
 • razem z nadbudówką, która osłania ciąg schodów wieża mierzy 31,6 m.

0 comments
Post a comment